+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
प्रगति रिपोर्ट
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 २०७७ माघ ११ आ ब ०७६।७७ काे प्रगती प्रतिवेदन
2 २०७७ माघ १० २०७६/०७७ माघ मसान्तको प्रगति
3 २०७७ माघ ७ गते बागमती प्रदेशमाआ ब ०७६‍/७७ सम्ममा निर्मित पुलहरुको विवरण