+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
सूचना सूची
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 २०७७ फागुन ६ चुरिया माइ सुरुङ्गको मर्मत सम्भारको लागि बोलपत्र आह्वान
2 २०७७ माघ २२ झोलुंगे पुलको लागि प्रदेश प्राबिधिक सहयोग प्रदायकको लागि प्रस्ताव
3 २०७७ माघ २२ प्रदेश प्राविधिक सहयोग प्रदायकको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना
4 २०७७ भदौ १९ शहरी सडककाे निर्माणकाे लागि बाेलपत्र आह्वान
5 २०७७ सावन ७ प्रदेश प्राबिधिक सेवा प्रदायक इच्छुककाे लागी सूचना
6 २०७७ भदौ १० इलेक्ट्रिक बसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन
7 २०७७ भदौ १० इलेक्ट्रिक बसको मूल्य सूची पेश गर्ने सूचना
8 २०७७ असोज ६ पुल सर्भेको लागि प्रस्ताब आह्वान
9 २०७६ सावन ६ सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना आ.व.-२०७६/०७७
10 २०७६ भदौ १ आशयको सूचना सम्बन्धमा