+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
सूचना सूची
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 2080-07-03 व्यक्तिगत परामर्श दाताको मुल्यांकन
2 २०८० सावन १९ गोल्पिंग पुल निर्माण सूचना
3 २०८० बैशाख २९ स्टील लट्ठा उपलाव्ध गराउने कार्य
4 २०७८ सावन १७ क्वार्टर भवनको बोलपत्र स्वीकृतिको आशय पत्र
5 २०७८ सावन ८ क्वार्टर भवनको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना
6 २०७८ सावन २ सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना
7 २०७८ जेठ १० क्वार्टर भवनकोलागि बोलपत्र आह्वानको सूचना
8 २०७७ फागुन ६ चुरिया माइ सुरुङ्गको मर्मत सम्भारको लागि बोलपत्र आह्वान
9 २०७७ माघ २२ झोलुंगे पुलको लागि प्रदेश प्राबिधिक सहयोग प्रदायकको लागि प्रस्ताव
10 २०७७ माघ २२ प्रदेश प्राविधिक सहयोग प्रदायकको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना