+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
ऐन / नियमावली
क्र.सं शीर्षक कार्यहरू
1 सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३
2 प्रदेश सार्बजनिक खरिद नियमावली २०७६
3 प्रदेश सार्बजनिक खरिद नियमावली दाेश्राे संशाेधन
4 प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७
5 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यबस्था ऐन २०७५
6 प्रदेश सवारी ऐन संशाेधन
7 वातावरण संरक्षण ऐन २०७६