+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
सन्दर्भ सामग्री
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 २०८० बैशाख १३ Project Cycle मा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
2 २०८० बैशाख ४ बोलपत्र सम्वन्धि कागजात तयारि-मुल्यांकन आधार (नमुना)
3 २०७९ बैशाख ५ पहाडी क्षेत्रको लागि रेतेनिंग पर्खालको मार्गदर्शन
4 २०७९ बैशाख ५ यातायात क्षेत्रमा भाडा संकलन
5 २०७८ माघ २९ झोलुंगे पुल रणनीति, २०७८
6 २०७८ कार्तिक ४ बागमती प्रदेशमा सडक निर्माण तथा मर्मत : सिकाई, उपलंब्धि र कार्यक्रम
7 २०७८ जेठ २७ बागमती प्रदेश वस्तुस्थिति विवरण