+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
डाउनलोडहरू
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 २०७८ फागुन २७ Provincial Transport Master Plan 2022 (Draft) Nepali Vesion
2 २०७८ फागुन २ प्रदेश योजनाको बहुबर्शिय ठेक्का सम्बन्धि मापदण्ड
3 २०७८ मंसिर २ MoU मन्त्रालय र सडक पुल बीच
4 २०७८ मंसिर २ MLRBP संझौता
5 २०७८ कार्तिक १५ बागमती प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र सहितको नक्शा
6 २०७८ भदौ ३० सडक निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धि तालिम प्रतिवेदन
7 २०७८ भदौ १४ NS 572 सिमेन्टको गुणस्तर
8 २०७८ सावन ६ बागमती प्रदेश यातायात गुरुयोजना (प्रस्ताबित)
9 २०७८ जेठ २७ भवनको लागि स्पेसिफिकेशन
10 २०७८ जेठ २७ सडक विभागको ट्राफिक साइन म्यानुअल खण्ड १