+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
नर्म्स
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 २०७८ मंसिर ८ सडक तथा पुलको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको लागि नर्म्स
2 २०७७ माघ ४ गते नर्म्स फर इस्टिमेट अफ कन्सल्ट्यानसि सर्विस
3 २०७७ माघ ४ गते नर्मस् फर रेट एनालाइसीस अफ रोड एण्ड बृज वोर्क्स